• banner
  • banner
  • banner

Likwidacja szkód ubezpieczeń

Likwidacja szkód ubezpieczeń to jedna z ważniejszych części naszej działalności. W skrócie można ją określić jako cały proces ustalania przez ubezpieczyciela wielu kwestii związanych z zaistniałą szkodą. W ramach likwidacji szkód ubezpieczeń ustalimy dla Państwa okoliczności i przyczyny zdarzenia, a także jego następstwa, wielkość poniesionej szkody, jak również wysokość odszkodowania.  W skrócie całe działanie sprowadza się do wykonania czynności między zgłoszeniem roszczenia, a wypłatą bądź odmową wypłaty odszkodowania.

Liczby mają znaczenie

Postępowanie w czasie likwidacji szkód ubezpieczeń, tak samo jak wiele innych podejmowanych czynności wynikających z zawartych ubezpieczeń, ma odpowiednią regulację prawną. Reguluje je ustawa z dn. 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zgodnie z jej art. 29, jeżeli otrzymamy informację o tym, że doszło do zdarzenia losowego, które objęte jest ochroną ubezpieczeniową, poinformujemy o takiej sytuacji ubezpieczonego lub ubezpieczającego. Oczywiście chodzi tu o sytuację, kiedy oni sami nie wystąpią z takim powiadomieniem.

Pomoc w każdym aspekcie

Możecie Państwo liczyć na kompleksową obsługę i wsparcie w wielu aspektach. Osoby, które świadczą usługi w ramach działalności agencji ubezpieczeniowej, opiekują się zarówno firmami (ubezpieczenia firmowe), przedstawicielami konkretnych grup (ubezpieczenia dla rolników czy komunikacyjne) lub też po prostu klientami indywidualnymi (ubezpieczenia na życie). Jesteśmy przygotowani do pracy z różnymi osobami. W przypadku pytań związanych z likwidacją szkód ubezpieczeń, bardzo prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem.