• banner
  • banner
  • banner

Ubezpieczenia komunikacyjne

Agencja ubezpieczeniowa HRJ-Faktor posiada szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferta ubezpieczeń OC, AC, NNW jest przygotowywana z indywidualnym podejściem do każdego klienta, niezależnie, czy chodzi o ubezpieczenie jednego auta, czy o ubezpieczenie całej floty w firmie. Przygotujemy i przedstawimy ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych specjalnie dla Ciebie.

Duże możliwości ubezpieczyciela HRJ-Faktor

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej)

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Chroni ono kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie AC (Ubezpieczenie Autocasco)

Ubezpieczenie Autocasco zabezpiecza kierowcę przed stratami powstałymi w rezultacie zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu oraz jego wyposażenia. AC obejmuje również szkody spowodowane przez samego właściciela.

Ubezpieczenie assistance

Wykupione assistance w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewnia udzielenie kierowcy natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu oraz innych wypadków losowych. Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc 24 godziny na dobę, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje odszkodowanie finansowe osobom, które były poszkodowane w związku z ruchem pojazdu. Zgodnie z treścią ubezpieczenia, świadczenie zostanie wypłacone w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub też śmierci kierowcy / pasażerów pojazdu.

Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP)

Ubezpieczenie Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (tzw. OP) gwarantuje osobie ubezpieczonej pełną pomoc w czasie obrony prawnych interesów kierowcy / prawowitego właściciela pojazdu przy zdarzeniach, które związane są z użytkowaniem auta. Jest to realna pomoc przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz jednocześnie skuteczny sposób odpierania roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie AutoSzyby

Ubezpieczenie AutoSzyby to bardzo dobra forma ochrony przed stratami, które powstaną z powodu zniszczenia lub uszkodzenia szyb, które zostały zamontowane w pojeździe. Co ważne, jako uznany ubezpieczyciel oferujemy klientom jednocześnie ubezpieczenia komunikacyjne OC lub ubezpieczenia Autocasco.

Ubezpieczenia flotowe

Ubezpieczenia flotowe to ten typ ubezpieczeń komunikacyjnych, który adresowany jest przede wszystkim do firm posiadających minimum kilka-kilkanaście samochodów. Przy obliczaniu składki ubezpieczenia, ubezpieczyciel bierze pod uwagę takie czynniki jak liczba pojazdów, ich wartość i wiek pojazdów oraz struktura floty (pojazdy osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe). Jeśli posiadają Państwo dużą liczbę samochodów lepiej wybrać ubezpieczenie flotowe, niż ubezpieczać każde auto z osobna. Cena ubezpieczenia zależna jest od liczby ubezpieczanych aut. Im większa ilość samochodów tym bardziej atrakcyjna oferta cenowa.

 

Voiture Italienne sur Fond Blanc