• banner
 • banner
 • banner

Ubezpieczenia majątkowe

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą ubezpieczeń majątkowych dostępnych w ofercie agencji ubezpieczeniowej HRJ-Faktor. Poniżej możecie zapoznać się z zakresem proponowanych przez nas ubezpieczeń. Zapraszamy również do sprawdzenia innych ubezpieczeń z naszej oferty – między innymi ubezpieczeń na życie.

Szczegóły oferty

Przedmiot ubezpieczenia

Oto spis mienia, które pod względem ewidencji jest nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale jednocześnie należy do osoby ubezpieczającej lub jest w jej posiadaniu, a wykorzystywane jest do działalności gospodarczej:

 • środki trwałe:
  • budynki i budowle,
  • maszyny, urządzenia i wyposażenie,
  • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny.
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie pracownicze.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może mieć różny zakres. Warianty, od podstawowego obejmującego : pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego aż do pokrycia typu all risks (obejmującego wszystkie zdarzenia poza katalogiem wyłączeń).

Dodatkowe ryzyka:

 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych,
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów,
 • dewastacja ( nie dotyczy zakresu ubezpieczenia typu all risks, w którym ryzyko dewastacji jest w standardzie pokrycia).

Klauzule dodatkowe:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
 • ubezpieczenia szkód estetycznych,
 • ubezpieczenia różnicy ceny,
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń,
 • rozmrożenia,
 • terroryzmu,
 • strajków, zamieszek rozruchów,
 • mienia czasie transportu,
 • dodatkowych kosztów działalności,
 • rzeczoznawcy,
 • budynków osób prywatnych.

 

Haus neu