• banner
  • banner
  • banner

Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia dla rolników to jedna z ważniejszych części naszej oferty. Obowiązkiem każdego właściciela gospodarstwa rolnego o areale powyżej 1 hektara jest wykupienie ubezpieczeń dla rolników w postaci ubezpieczenia OC. Warto tutaj zaznaczyć, że chociaż piszemy głównie o właścicielu, to podobny obowiązek jest również w przypadku osób, które dzierżawią lub najmują gospodarstwo.

Wykupienie ubezpieczeń dla rolników jest konieczne, ponieważ później z tej racji odpowiednie odszkodowanie będą mogły dostać te osoby, które zostały w jakiś sposób poszkodowane na terenie danego gospodarstwa. Ubezpieczenie dla rolników daje gwarancję wypłacenia odszkodowania także w przypadku, gdy sprawcą szkody są Państwa zwierzęta. Odszkodowanie z racji tego ubezpieczenia nie jest możliwe w przypadku rodziny, która mieszka w gospodarstwie i je prowadzi, a także pracowników zatrudnionych przez rolnika.

Oszustwo nie popłaca

Nazwa OC od razu może wskazywać na oferowane również przez naszą agencję ubezpieczenia OC dla samochodów. Jedna cecha ich łączy – wysokie kwoty gwarancyjne. Możecie Państwo być właściwie pewni, że korzystając z ubezpieczeń dla rolników, będziecie w stanie z odszkodowania opłacić szkodę danej osoby. Omijanie lub próby oszukiwania są tutaj nieopłacalne. W przypadku tych regulacji, za kontrolę odpowiedzialny jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo starosta terenu, na którym znajduje się gospodarstwo lub mieszkanie rolnika. Uprawniony do kontrolowania jest również Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a w przypadku znalezienia nieprawidłowości, rolnicy muszą się liczyć z karami finansowymo z racji niespełnienia obowiązków.

Zachęcamy do sprawdzenia naszej propozycji, a także do kontaktu z przedstawicielem HRJ-Faktor. Wybierzemy najlepszą ofertę w Państwa indywidualnym przypadku!