• banner
  • banner
  • banner

Ubezpieczenia komunikacyjne

Agencja ubezpieczeniowa HRJ-Faktor posiada szeroki wachlarz ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferta ubezpieczeń OC, AC, NNW jest przygotowywana z indywidualnym podejściem do każdego klienta, niezależnie, czy chodzi o ubezpieczenie jednego auta, czy o ubezpieczenie całej floty w firmie. Przygotujemy i przedstawimy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela pojazdu. Chroni ono kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Ubezpieczenie Autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco zabezpiecza kierowcę przed stratami powstałymi w rezultacie zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego pojazdu oraz jego wyposażenia. AC obejmuje również szkody spowodowane przez samego właściciela.

Ubezpieczenie Assistance

Wykupione assistance w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zapewnia udzielenie kierowcy natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu oraz innych wypadków losowych. Ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc 24 godziny na dobę, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zapewnia osobom poszkodowanym w związku z ruchem pojazdu odszkodowanie finansowe. Świadczenie wypłacane jest w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu.

Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP)

Ubezpieczenie Ochrona Prawna w Ruchu Drogowym (OP) zapewnia ubezpieczonemu wsparcie w obronie prawnych interesów kierowcy lub właściciela pojazdu w zdarzeniach związanych z jego użytkowaniem. Stanowi ono realną pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie Autoszyby

Ubezpieczenie Autoszyby chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Oferowane jest razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco.

Ubezpieczenia flotowe

Ubezpieczenia flotowe adresowane są przede wszystkim do firm posiadających minimum kilka-kilkanaście samochodów. Przy obliczaniu składki ubezpieczenia, ubezpieczyciel bierze pod uwagę takie czynniki jak liczba pojazdów, ich wartość i wiek pojazdów oraz struktura floty (pojazdy osobowe, ciężarowe, ciągniki siodłowe). Jeśli posiadają Państwo dużą ilość samochodów warto wybrać ubezpieczenie flotowe, niż ubezpieczać każde auto z osobna. Cena ubezpieczenia zależna jest od ilości ubezpieczanych aut. Im większa ilość samochodów tym bardziej atrakcyjna oferta cenowa.

Voiture Italienne sur Fond Blanc