• banner
 • banner
 • banner

Ubezpieczenia majątkowe

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą ubezpieczeń majątkowych dostępnych w ofercie agencji ubezpieczeniowej HRJ-Faktor. Poniżej możecie zapoznać się z zakresem proponowanych przez nas ubezpieczeń. Zapraszamy również do sprawdzenia innych ubezpieczeń z naszej oferty – między innymi ubezpieczeń na życie.

Przedmiot ubezpieczenia

Mienie, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

a. środki trwałe:

 • Budynki i budowle
 • Maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny

b. środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi
c. nakłady inwestycyjne
d. wartości pieniężne
e. niskocenne składniki majątku
f. mienie pracownicze

Zakres ubezpieczenia : od podstawowego obejmującego : pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego aż do pokrycia typu all risks. (wszystkie zdarzenia poza katalogiem wyłączeń)

Dodatkowe ryzyka:

 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 • dewastacja ( nie dotyczy zakresu ubezpieczenia typu all risks, w którym ryzyko dewastacji jest w standardzie pokrycia)

Klauzule dodatkowe:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych
 • ubezpieczenia szkód estetycznych
 • ubezpieczenia różnicy ceny
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń
 • rozmrożenia
 • terroryzmu
 • strajków, zamieszek rozruchów
 • mienia czasie transportu
 • dodatkowych kosztów działalności
 • rzeczoznawcy
 • budynków osób prywatnych

Haus neu